Varovanje osebnih podatkov: 

 

 

Plesno društvo se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal samo za namene obveščanja o tečajih in dogodkih ter jih brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam. Osebni podatki so varovani v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in vsemi nadaljnjimi spremembami, kar vključuje tudi splošno uvedbo o varstvu podatkov (GDPR).

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do vpogleda, popravka, izbrisa, ugovora, prenosljivosti ter omejitve obdelave osebnih podatkov.

Če se osebni podatki spremenijo lahko tečajnik le-te popravi in sicer tako, da svoje nove podatke piše na elektronski naslov  info@jaydancestudio.sis pripisom »sprememba osebnih podatkov«.

Plesno društvo si pridržuje pravico objavljanja fotografij iz vseh tečajev in dogodkov na spletni strani www.jaydancestudio.si in svoji Facebook strani in ostalih promocijskih materialnih, kanalih ter javnih medijih, razen če organizatorju to ni izrecno prepovedano s strani posameznih udeležencev.

Čas hrambe osebnih podatkov: Čas hrambe osebnih podatkov je različen glede na zakonske zahteve in namene. Računovodski podatki za namene davčne kontrole se hranijo 10 let. Podatki o vpisu se hranijo do prenehanja vpisa, podatki namenjeni pošiljanju novic se hranijo do odjave. Ob morebitnih zakonskih spremembah velja zadevna zakonska uredba.